Wprowadź poprawny kod pocztowy, aby wyświetlić jego rozwinięcie


(w formacie: xx-xxx lub xxxxx)

 

Dane kodu pocztowego zawierają:

- oddziały firm kurierskich UPS, DPD i PEKAES

- dostępne usługi ekspresowe

- strefę rozszerzoną UPS

- listę adresów pocztowych